perspectief in verhalenWe zijn op de helft van de 8 weken die je hebt uitgetrokken voor het schrijven van je blauwdruk voor je roman. Een goed moment om uit te zoeken in welk vertelperspectief je jouw verhaal wilt schrijven. Elk vertelperspectief heeft voor- en nadelen, maar wat je ook kiest: je zit er voor de rest van je verhaal aan vast en het is uitermate vervelend als je je verhaal moet herschrijven omdat je het verkeerde perspectief hebt gekozen. Hetzelfde geldt voor de tijd waarin je je verhaal schrijft: de tegenwoordige tijd of de verleden tijd. Neem dus de tijd om te ontdekken wat voor jouw verhaal het beste werkt.

1000 Resterende tekens


romanpersonagesIn de afgelopen drie weken heb je hard gewerkt aan het vormgeven van je verhaal. De rode daad, de kortere verhaallijnen, de plaats en tijd staan je steeds helderder voor ogen. Voordat we verdergaan met de hoofdstukindeling en globale opzet van scènes, ga je deze week aan de slag met je personages. Ik ben ervan overtuigd dat het voor een mooi verhaal noodzakelijk is dat de personages net als in het echte leven over goede en slechte eigenschappen beschikken. Het gaat er immers om dat een lezer zich kan herkennen in het verhaal en dat lukt het beste met levensechte personages. In mijn eigen verhaal zag ik het als een uitdaging om de hoofdpersonages zó neer te zetten dat de lezer zich met beide personages kan identificeren, ondanks de tegenstelling tussen de twee.

1000 Resterende tekens


spanningsboogAls het goed is weet je nu globaal waar je roman over gaat, waar je verhaal begint en waar het eindigt. Je hebt de (voorlopige) rode draad van je verhaal opgezet en bepaald wat de plaats en tijd van je verhaal is. Past het allemaal op je vel papier? Misschien wil je er meerdere aan elkaar plakken? Of je neemt een rol behang om op te schrijven, tekenen, plaatjes te plakken. Want deze week ga je er nog meer aan toevoegen. Aan de hand van jou globale verhaallijn, jouw rode draad, kun je kortere verhaallijnen opstellen. Deze verhaallijnen op de kortere afstand hebben als doel de spanning in je verhaal vast te houden. De kortere verhaallijnen maken dat je lezers het boek niet weg willen leggen.

1000 Resterende tekens


kaderVorige week heb ik je de opdracht meegegeven het onderwerp van je boek te bedenken en dat idee van allerlei kanten te bekijken. Is dat een beetje gelukt? Wanhoop niet als je er nog niet helemaal uit bent. De komende weken ga je je idee verder uitwerken en dan blijkt vanzelf wat er nog aan schort. Misschien besluit je over een paar weken dit boekontwerp te parkeren en verder te gaan met een ander idee voor een boek. Dat is geen verspilde tijd, want onderweg doe je enorm veel ervaring op waar je de rest van je schrijverscarrière wat aan hebt. Ik deze tweede week gaan we aan de slag met de randvoorwaarden en de rode draad van je roman.

1000 Resterende tekens


ideeenHet is zover: de komende 8 weken help ik je op weg bij het maken van een blauwdruk voor jouw roman: een schrijfplan. Aan de hand van opdrachten laat ik je zien hoe je stap voor stap een gedegen struktuur neerzet voor jouw roman. Jouw schrijfplan laat zien waar je verhaal begint en eindigt, wat de rode draad is van je roman, welke personages acteren in jouw verhaal en vanuit welk perspectief je je roman schrijft. Met jouw schrijfplan in de hand schrijf je deze zomer eindelijk de eerste versie van jouw roman. Je schrijfplan geeft je een horizon om naartoe te werken. Het helpt je over dode punten heen en het geeft je het gevoel dat je je schrijfproces onder controle hebt.

1000 Resterende tekens