romanpersonagesIn de afgelopen drie weken heb je hard gewerkt aan het vormgeven van je verhaal. De rode daad, de kortere verhaallijnen, de plaats en tijd staan je steeds helderder voor ogen. Voordat we verdergaan met de hoofdstukindeling en globale opzet van scènes, ga je deze week aan de slag met je personages. Ik ben ervan overtuigd dat het voor een mooi verhaal noodzakelijk is dat de personages net als in het echte leven over goede en slechte eigenschappen beschikken. Het gaat er immers om dat een lezer zich kan herkennen in het verhaal en dat lukt het beste met levensechte personages. In mijn eigen verhaal zag ik het als een uitdaging om de hoofdpersonages zó neer te zetten dat de lezer zich met beide personages kan identificeren, ondanks de tegenstelling tussen de twee.

Hoofdpersonage
Je hoofdpersoon (de protagonist in schrijftermen) is belangrijk voor je verhaal. Lezers willen zich graag kunnen vereenzelvigen met een hoofdpersoon. Het is dus handig je hoofdpersoon herkenbare eigenschappen te geven. Dat hoeven niet alleen positieve eigenschappen te zijn. Een hoofdpersoon die ook fouten maakt, staat dichterbij de lezer. Een slechterik kiezen als hoofdpersonage zou ik niet snel doen, maar kan wel. Op deze site vind je bruikbare tips voor het neerzetten van een slechterik als hoofdpersonage.

Je hoofdpersoon moet een doel hebben. Een streven noemt Renate Dorrestein dat in haar boek ‘Het geheim van de schrijver’. In dit boek staan fantastische tips voor het schrijven van een roan en het opbouwen van een verhaal. Schrijven Online vatte de belangrijkste lessen van Dorrestein samen. Zo schrijft Dorrestein dat het handig is je hoofdpersoon gaandeweg het verhaal met obstakels te confronteren die hem verhinderen zijn doel te bereiken. Zo kun je jezelf af en toe de vraag stellen: wat is nu het ergste wat mijn hoofdpersoon kan overkomen? En dan dat ook te laten gebeuren… Verder vind ik het interessant als je hoofdpersonage aan het einde van het verhaal iets heeft geleerd door de gebeurtenissen, dat hij of zij is veranderd door de keuzes die hij onderweg heeft gemaakt.

Bijpersonages
Elk personage dat je introduceert moet bijdragen aan ofwel het verhaal ofwel iets cruciaals laten zien over je hoofdpersonage. Met welk type mensen kan je hoofdpersoon goed of juist slecht omgaan? Hoe reageert je hoofdpersonage op iemand met een bepaalde eigenschap? Betrek niet teveel personages in je verhaal. Dat leidt af. Kies liever voor een of twee hoofdpersonages en niet meer bijpersonages dan noodzakelijk is voor de rode draad van je verhaal. Eventueel kun je later nog personages samenvoegen, schrappen of toevoegen. Goede tips over het schrijven van sterke bijpersonages vond ik op deze site.

Karakterkaarten
In dit stadium van je roman is het handig als je in ieder geval van de hoofdpersonage en van de meest belangrijke bijpersonages in je verhaal een karakterkaart maakt. Op een karakterkaart noteer je bijvoorbeeld hoe oud je personage is, welke eigenschappen hij of zij heeft en wat zijn of haar beroep is. Ook heel belangrijk om te vermelden per personage is wat zijn of haar relatie is tot je hoofdpersonage en wat dit personage bijdraagt aan het verhaal. Je karakterkaarten helpen je om consistente personages neer te zetten. Tijdens het schrijven leer je je personages beter kennen en krijgen ze meer diepte. Dan kun je je karakterkaarten aanvullen zodat je personage niet in hoofdstuk 14 ineens blauwe ogen heeft, terwijl ze in hoofdstuk 1 nog bruine ogen had. Ik vind het prettig om van elk personage een plaatje te hebben die ik van internet pluk. Dat werkt fijn als je de karakterkaart erbij pakt. Lees op Schrijven Online hoe je karakterkaarten kunt maken.

Levensechte personages
Als je levensechte personages neer wilt zetten, kan het handig zijn karaktertrekken en eigenaardigheden van ware personen ‘te lenen’ voor de personages in je boek. Zorg er wel voor dat je personages niet herleidbaar zijn naar de personen naar wiens model ze zijn gevormd door bijvoorbeeld de karaktereigenschappen van twee werkelijke personen samen te voegen of je personage een opvallende eigenschap te geven die de persoon in kwestie in het echt niet heeft. Robert Haringsma laat in zijn blog zien hoe je een eenvoudig model uit de psychologie kunt gebruiken om je personages in te kleuren.

Meer tips nodig voor het vormgeven van je personages en hoe je je personages introduceert in het verhaal? Op deze site van Schrijven Online vind je goede tips en een overzicht van nog meer sites waarop je informatie kunt vinden over dit onderwerp. vind je goede tips en een overzicht van nog meer sites waarop je informatie kunt vinden over dit onderwerp.

Ik ben benieuwd naar jouw personages! Laat je een reactie achter onder deze blogpost?

1000 Resterende tekens