spiegel 3
Bij spannende boeken dacht ik altijd aan thrillers en detectives. Sinds ik het boek ‘Spanning in verhalen’ van René Appel heb gelezen, versta ik onder ‘spanning’ datgene wat maakt dat je het boek niet weg wilt leggen. Appel maakt onderscheid tussen ‘globale spanning’ ofwel de spanning over het verhaal als geheel en ‘spanning op korte afstand’. In mijn debuutroman probeer ik de aandacht van de lezer vast te houden door steeds een nieuw dilemma voor mijn hoofdpersonen op te roepen (spanning op korte afstand). Zo komt het dat sommige gebeurtenissen in het boek een iets andere volgorde hebben dan de werkelijkheid waaraan ze zijn ontleend.

Aankondiging

Appel bespreekt in zijn boek acht factoren die spanning oproepen in een verhaal. Zo kan de schrijver bijvoorbeeld al aan het begin een bepaalde (onaangename) gebeurtenis aankondigen. In eerdere versies van mijn boek begon het verhaal met de dood van één van mijn hoofdpersonages. Daarmee wilde ik de lezer tot het einde blijven boeien. Toen de rode draad van mijn verhaal duidelijker werd, koos ik toch voor een andere opzet, maar het was wel interessant om te zien wat dit met mijn verhaal deed.

Tijdsdruk
Een andere factor die ik in Lena toepaste, was het creëren van tijdsdruk. Zo liet ik mijn personage Henk op de dag voor Kerst piekeren over de vraag hoe hij zijn werknemers hun loon kon betalen. Hij had vele gebreken, maar was een goed werkgever en hij vond het een vreselijk idee zijn mannen de kerstdagen in te sturen zonder hun loon, wat in die tijd nog cash werd overhandigd. Maar helaas had hij op dat moment overal schulden en wilde niemand hem nog geld lenen. Hoe dat afloopt? Ja, spannend hè?

Personages
Heel belangrijk voor de spanning in je verhaal, zegt Appel, zijn je personages. In Lena heb ik geprobeerd mijn hoofdpersonages waarheidsgetrouw neer te zetten, maar om het verhaal boeiend te maken, heb ik bepaalde, minder flatteuze, karaktereigenschappen nogal benadrukt. Door sommige familieleden, die het verhaal hebben gelezen als een waarheidsgetrouw verslag van de gebeurtenissen, werd mij dat niet in dank afgenomen, maar dat is weer een heel ander verhaal.


Mijn tips voor het aanbrengen van spanning in je verhaal:

  1. Bedenk hoe je de spanning gedurende alle hoofdstukken vast kunt houden.
  2. Analyseer hoe andere schrijvers spanning aanbrengen en welke verhaallijnen zij naast elkaar laten lopen om de spanning vast te houden.
  3. Manieren waarop je spanning op kunt bouwen, zijn ruim voorradig in televisieseries als GTST. Eindelijk een goed excuus om soaps te kijken!
  4. Het vasthouden van de oorspronkelijke volgorde van gebeurtenissen is soms dodelijk voor de opbouw van spanning. Durf de waarheid een beetje te buigen.
  5. Kies of creëer interessante karakters/personages voor je boek. Geef ze desnoods een excentrieke hobby of tic, maar pas wel op dat je ze waarheidsgetrouw genoeg maakt. Personages waarin de lezer zich niet meer kan herkennen, zijn riskant.
  6. Praktische tips voor het schrijven van een ware thriller vind je in het blog van Rob Steiger op Schrijven Online

1000 Resterende tekens