archiefkastIn totaal kostte het schrijven van mijn debuutroman me ruim vier jaar en met het verstrijken van de tijd groeide de hoeveelheid informatie die ik dacht nodig te hebben voor het boek. In eerste instantie verzamelde ik alle feitjes in een tweetal worddocumenten, maar die kregen al snel gezelschap van vele foto’s, aantekeningen uit boeken, archiefdossiers, uitwerkingen van interviews en kopieën van archiefstukken.

Om het overzicht een beetje te bewaren, probeerde ik verschillende soorten indelingen uit. Ik ordende de documenten op personage, chronologisch of op onderwerp in een zich voortdurend vermenigvuldigende hoeveelheid digitale mappen en submappen. Het werden er zoveel dat ik ongeacht het soort indeling voortdurend op zoek was naar hetgeen ik voor mijn verhaal nodig had. Bovendien verloor ik het overzicht over de chronologie en de eigenschappen van de subpersonages.

Schema's
Daarom begon ik met het maken van schema’s. Op een tijdlijn zette ik de gebeurtenissen uit in trefwoorden en dat bood een goed houvast. In mindmaps sorteerde ik de onderwerpen en personages die bij elkaar hoorden en daarmee had ik een soort index van alle informatie die ik nodig meende te hebben. Voor de gedetailleerde informatie verwees ik naar de digitale documenten, die ik ordende op onderwerp.

Documenten
Elk document bevatte een vermelding van de bron en de informatie die ik interessant achtte voor het boek. Ik onderdrukte de neiging om teksten samen te voegen, zodat ik de mogelijkheden tot schikken en herschikken zo groot mogelijk hield. Een goed besluit, want tijdens het schrijfproces sloeg ik nogal eens wat zijweggetjes in en meer dan eens moest ik rechtsomkeert maken en opnieuw beginnen.
Nu was alle info keurig geordend en inderdaad kon ik alles een stuk beter vinden.

Prikbord

Toch moest ik het schrijfproces steeds onderbreken om documenten te openen wanneer ik dingen op wilde zoeken. Daarom printte ik schema’s, mindmaps en foto’s uit en ordende die op een groot prikbord. Nu had ik in een oogopslag alle informatie in beelden en trefwoorden bij elkaar. Dat werkte heel goed en alleen al een blik op mijn prikbord maakte dat ik zin had om verder te gaan met schrijven.
De vergeelde en omgekrulde papiertjes op het prikbord hebben inmiddels plaats gemaakt voor een nieuwe verzameling foto’s, kreten en schema’s waarop zich de inhoud van mijn volgende boek aftekent.


Mijn tips voor het ordenen van de informatie voor je boek:

  1. Schaf een groot prikbord aan en verzamel daarop de informatie voor je boek in foto’s, trefwoorden en tijdsaanduidingen en maak onderlinge verbanden duidelijk door te groeperen of lijnen aan te brengen.
  2. Laat je schrijfritme niet doorbreken door het zoeken naar de benodigde documenten, maar markeer de plaatsen waar je nog iets voor op moet zoeken en vul deze later aan. Bijvoorbeeld wanneer je even wat minder inspiratie hebt.
  3. Noteer van alle informatie die je denkt te gebruiken in je boek de bron. Zo kun je niet alleen aan anderen laten zien waar je je kennis vandaan hebt, maar kun je de informatie ook weer vinden als je nog aanvullende vragen hebt.
  4. Schik je informatie in verschillende documenten en voeg niet teveel samen, zodat je de documenten gemakkelijk op een andere manier kan herschikken.
  5. Er zijn een heleboel handige schrijftools om informatie te ordenen. Boezzt heeft een supermooi overzicht gemaakt van schrijftools.

1000 Resterende tekens