Korteverhalenschrijven
Het boek Korte verhalen schrijven van Ton Rozeman is niet alleen interessant voor wie zich wil bekwamen in het schrijven van korte verhalen. Ook voor het schrijven van een roman biedt dit boek nuttige tips. Rozeman kiest een originele insteek. Hij vergelijkt het schrijven van een verhaal (kort of lang) met het maken van een foto. De achterflaptekst vermeldt: 'Als schrijver laat je immers zien wat er binnen het kader gebeurt, terwijl je tegelijkertijd oproept wat daarbuiten te zien is. Zo kun je met beperkte middelen enorm veel bereiken, zoals de grootmeesters van het korte verhaal telkens weer aantonen.'

De schrijver van het boek is schrijfcoach en geeft ook les in het schrijven van korte verhalen aan de Schrijversvakschool in Amsterdam. Hoewel ik niet van plan was korte verhalen te schrijven, heb ik bij het schrijven van mijn debuutroman veel gehad aan dit boek van Ton Rozeman. Zo legt Rozeman helder uit hoe je herhaling van bepaalde gebeurtenissen op een goede manier kunt beschrijven. Namelijk op dezelfde manier als een schilder een laan met bomen schildert: de bomen dichtbij zijn duidelijk en gedetailleerd, maar de bomen die verder weg zijn, maak je vaag. Zo beschrijf je in je verhaal de eerste gebeurtenis uitgebreid en laat je het aan de lezer over het beeld op te roepen van de volgende, vergelijkbare gebeurtenissen, door deze alleen vaag in woorden te schetsen.

De hoofdstukken in deel I behandelen ieder zo'n onderwerp. De namen van de hoofdstukken lijken meer bij fotografie te passen dan bij schrijven, maar Rozeman laat zien hoe logisch het is om parallellen te leggen tussen de twee disciplines. Contrast, kader en licht spelen bijvoorbeeld in zowel fotografie als verhalen een grote rol. De schrijver van een verhaal bepaalt wat de lezer ziet en vanuit welke invalshoek (hoe je het licht op je foto doseert en vanaf welke kant je het laat schijnen). In deel II beschrijft Rozeman een aantal voorgeprogrammeerde standen van de camera, ofwel sjablonen van bepaalde verhaalsoorten. Zo is er het panoramaverhaal met een mooi decor en een uitgestrekt verhaal in de tijd en het portretverhaal wat juist een veel beperkter kader in ruimte en tijd heeft. Ook hier legt Rozeman aan de hand van voorbeelden uit op welke manier je een verhaal kunt vertellen en welke consequenties dat heeft.

Dit boek heeft me zo geïnspireerd dat ik een paar korte verhalen heb geschreven over leuke gebeurtenissen die net buiten het kader van mijn roman vallen. Deze verhalen kun je gratis downloaden.

Korte verhalen schrijven
Ton Rozeman
Uitgever: Augustus
ISBN: 978 90 457 0539 2

1000 Resterende tekens