paperart3
Kortgeleden ontving ik bericht van Stichting Lira dat bibliotheken mijn debuutroman het afgelopen jaar 2.400 keer uitleenden. Een bijzonder idee dat per week gemiddeld 46 mensen met ‘Lena’ in de tas naar huis gingen. Uit al die boeken die op tafels en in de kasten van de bibliotheek uitgesteld worden, kozen ze míjn boek, bekeken de omslag, lazen de achterflaptekst of bladerden erin en besloten op grond daarvan het boek mee te nemen om er zich thuis op de bank of onderweg in de trein mee te vermaken. Alleen al dat idee maakt me heel erg blij. Daarnaast staat er voor mij als auteur per uitlening een vergoeding tegenover.

Recensie
Het was een goede tip van mijn uitgever, Paris Books, om twee exemplaren van mijn boek te sturen naar NBD Biblion, een soort dienstverlener voor bibliotheken. Natuurlijk had ik een beetje reclame gemaakt voor mijn boek in mijn brief die ik met de twee exemplaren meestuurde. Of dat heeft geholpen weet ik niet, maar NBD Biblion stuurde het boek naar een van haar recensenten. Een paar maanden later ontving ik een prachtige recensie. Ik kreeg er rode wangen van. Het was een treffende samenvatting van mijn boek en de laatste regels luidden:

‘Ze beschrijft boeiend, met veel aandacht voor de grote gevolgen van Henks keuzes, het moeilijke leven van een herkenbare vrouw uit Edam die door haar liefde vaak op de proef wordt gesteld en geeft daarbij een goed tijdsbeeld.’

Order
Deze recensietekst stuurde NBD Biblion naar alle bibliotheken en mediatheken om hen te helpen bij de inkoop. Kort daarna ontving ik een order voor 275 exemplaren van mijn boek! Bibliotheken uit het hele land hadden de moeite genomen een exemplaar te bestellen. Of twee, want er zijn in Nederland iets meer dan 150 openbare bibliotheken. Ik kon het haast niet geloven. Ik had wel verwacht dat bibliotheken in de regio Edam misschien een exemplaar wilden afnemen, maar had niet verwacht dat er in het hele land belangstelling voor zou zijn.

Omdat mijn boek door bibliotheken uitgeleend wordt, heb ik recht op een leenvergoeding. De vergoeding voor mij als auteur (minus administratiekosten van Lira) bedraagt iets van 22 cent per uitlening. Ik ben lid geworden van Stichting Lira, die het allemaal keurig voor me bijhoudt. Eens per jaar krijg ik een overzicht en een creditnota over de rapportageperiode (van 1 juli tot 30 juni in het volgende jaar). Vorig jaar registreerde Lira 1.111 uitleningen voor de periode tot juni 2017. Rekening houdend met het feit dat het boek pas in april in de bibliotheken lag, was dat een hele mooie score. Dit jaar werd mijn boek 2.398 maal uitgeleend. Trots!

1000 Resterende tekens