tweede druk
In mijn blog van vorige week schetste ik wat een schrijver grofweg overhoudt aan zijn boek. Daarbij ging ik ervan uit dat het boek via een traditionele uitgever werd uitgegeven. ‘Mijn’ uitgever, Paris Books, hanteert een andere werkwijze dan traditionele uitgevers. Zo betaal ik Paris Books voor de diensten die zij mij verlenen in plaats van andersom. De regie ligt bij mij en de inkomsten zijn ook voor mij. Maar ik draag ook zelf de financiële risico’s.

dozenToen ik aan mijn debuutroman begon, deed ik dat niet met het doel er rijk van te worden. Ik heb een goed inkomen uit mijn parttime baan in loondienst. En dat is maar goed ook, want er zijn maar weinig schrijvers die van hun boeken kunnen leven. Een schrijver die veel boeken verkoopt heeft natuurlijk een beter inkomen dan een schrijver die weinig verkoopt; laat dat duidelijk zijn. Maar daar valt nog wel wat meer over te zeggen. Zoveel zelfs ik daar drie blogs voor nodig heb. Deze week deel 1 over het verdienmodel van een auteur die publiceert bij een traditionele uitgever.

Recensie schrijfwijzer voor het web
Het schrijven van teksten voor het internet heeft een heel andere dynamiek dan het schrijven van een boek. Dat heb ik al ervaren. Maar omdat het altijd goed is weer wat bij te leren, las ik het boek Schrijfwijzer voor het web van Chrétien Beukers en Merel Roze. Hoewel dit boek dateert uit 2009, het jaar waarin weblogs 10 jaar bestonden, is het nog verrassend bruikbaar.

Somber zat Henk met Clara aan een tafeltje in het restaurantje. Om hen heen zoemde het geroezemoes van de Harlinger vissers die van zee waren teruggekeerd om Kerstmis bij hun gezin door te brengen. Het café was versierd met dennentakken en op elke tafel stond een kaarsje. Omdat Kerst dit jaar op zaterdag viel, zou het werk morgen tegen het middaguur worden gestaakt en pas op maandagochtend hervat. Nog hooguit vier uur de tijd de problemen op de bouw op te lossen. Hij kon zich niet verheugen op een lang weekend vrij en staarde terneergeslagen voor zich uit.
‘Je hebt toch wel meer tegenslagen overwonnen?’ vroeg Clara, terwijl ze Henk onderzoekend aankeek. ‘Dat spoor krijg je wel weer op de rit.’
‘Dat weet ik,’ bromde Henk, ‘maar door al die tegenslagen heb ik een tekort aan liquide middelen. De onderaannemers en leveranciers kunnen wel even wachten, maar ik kan de jongens morgen toch niet zonder loon naar huis sturen?’

kerstverhaal 700px

Bekers ernie 300pxMijn grootvader, die model stond voor een van de hoofdpersonen in mijn boek, was een man die zijn eigen weg ging en de gebaande paden vermeed. Het liefst was hij van niemand afhankelijk en bepaalde hij zelf hoe hij een klus tot een goed einde bracht. Als het aan hem had gelegen was Lena in eigen beheer uitgegeven, denk ik.